Privacy policy KAPSALON SABRINA

KAPSALON SABRINA heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door KAPSALON SABRINA worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de KAPSALON SABRINA en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

  1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door KAPSALON SABRINA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch KAPSALON SABRINA behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van KAPSALON SABRINA en dat door de loutere mededeling van informatie aan KAPSALON SABRINA, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van KAPSALON SABRINA.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van KAPSALON SABRINA middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door KAPSALON SABRINA worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

  1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informa